O nas

Opublikowano: piątek, 11 listopad 2011

Koło PZW "Kasztelan" powstało na bazie Koła "Kolejarz", które zawiązało się w roku 1990. Założycielami "Kolejarza" byli: kol. Roman Liberski,  Tadeusz Olszewski,  Wojciech Wąsala, Bogdan Skorłutowski i Zbigniew Jabłoński. Prezesem Koła od zawiązania do roku 2000, kiedy to na wniosek członków, powstał "Kasztelan" był Roman Liberski.

W dniu 18.12.2011 roku podczas Walnego Zgromadzenia podjęto uchwałę o połączeniu Koła "KASZTELAN" oraz Koła Miejskiego Nr 1  i utworzeniu nowego, wspólnego Koła, którego nazwę, poprzez głosowanie, ustalono na: Koło PZW Miejskie "KASZTELAN". Natomiast po połączeniu się Okręgów Płocko-Włocławskiego i Mazowieckim otrzymaliśmy numer koła 120.

Prezesi: Roman Liberski,  Stanisław Lubelski, Andrzej Marjański, Sławomir Skierski, Rafał Wysocki

Skarbnicy: Bogdan Skorłutowski, Janusz Nowicki, Jan Zygmuntowicz, Janusz Grudziński, Łukasz Borowski.

Sekretarze: Tadeusz Olszewski, Michał Kuberski, Roman Liberski, Łucjan Małycha, Bartłomiej Cieślak.

Gospodarze: Konstanty Wawrzyński, Mirosław Mazurowski, Jacek Dejnecki, Paweł Krzemiński, Andrzej Marjański, Krzysztof Janaszkiewicz.

Odsłony: 5636