• Szczupak 101 cm 7 kg złowiony na Jeziórkach metodą na boczny trok (żyłkę 0,14) przez naszego kolegę Jarka Hercera. Gratulujemy pięknej ryby !!!

Pogoda na dziś

2017.01.29 - Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Opublikowano: niedziela, 26 luty 2017

W dniu 29 .01.2017 roku w drugim terminie odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze członków Koła nr. 120 Miejskiego KASZTELAN w Sierpcu. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie tj. kol. Ryszard Kos oraz kol. Tomasz Młynarczyk.

Podczas zebrania odczytano sprawozdania z działalności koła za rok 2016, sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego, odczytano preliminarz budżetowy koła oraz plan pracy koła na rok 2017. W panelu dyskusyjnym omówiono działalność koła nr 120 w aspekcie czteroletniej pracy zarządu. Faktem wartym podkreślenia jest zorganizowanie kilkudziesięciu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim, w których na przestrzeni czterech lat udział wzięło ponad 4000 osób.

Członkowie koła w tym okresie przepracowali społecznie ponad 7000 roboczogodzin na rzecz ochrony i zagospodarowania wód znajdujących się pod opieką Koła nr 120 Miejskiego KASZTELAN w Sierpcu. Zarząd koła prowadził w tym czasie również zajęcia Wakacyjnej Szkółki Wędkarskiej, która corocznie zrzesza coraz więcej zwolenników tego sportu.

Głównym jednak punktem spotkania członków koła był wybór władz i poszczególnych organów kola. Po udzieleniu ustępującemu Zarządowi koła absolutorium przystąpiono do przygotowania i sporządzenia listy kandydatów przez specjalnie powołane do tego celu komisje: mandatową, wyborczą i skrutacyjną. Przestąpiono do glosowania nad poszczególnymi kandydatami na prezesa, członków zarządu, członków komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego oraz dokonano wyboru delegata i jego zastępcy. W skład nowo wybranego Zarządu Koła nr. 120 Miejskiego Kasztelan w Sierpcu na lata 2017-2020 weszli:
Prezes - Sławomir Skierski
Członek Zarządu - Rafał Wysocki, Roman Liberski, Bartłomiej Cieślak, Łukasz Borowski, Krzysztof Janaszkiewicz, Janusz Grudziński, Przemysław Jarzyński, Jerzy Skierski, Robert Barański, Waldemar Kamiński, Piotr Kaczorowski, Tadeusz Woznicki, Jerzy Wojciechowski, Jerzy Dumowski.
Komisja Rewizyjna: Andrzej Cichocki, Jerzy Pufelski, Mariusz Bojanowski. Sąd Koleżeński: Ryszard Barański, Andrzej Szmejkowski, Waldemar Krzywkowski. Delegatem na zjazd Okregu Mazowieckiego PZW zostali kol. Sławomir Skierski oraz kol. Rafał Wysocki.


Zarząd Koła PZW nr 120 Miejskiego "KASZTELAN"

Odsłony: 711

Nie masz uprawnień, aby dodawać komentarze wymagane jest rejestracja!