Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 2016 - Relacja

Opublikowano: środa, 17 luty 2016

Zebranie krótkim przemówieniem rozpoczął prezes Koła kol. Sławomir Skierski, przywitał przybyłych członków Koła, wędkarzy oraz zaproszonych gości. Z ramienia Zarządu Okręgu Mazowieckiego w walnym zgromadzeniu uczestniczył kol. Tomasz Młynarczyk. Przewodniczącym zgromadzenia został kol. Jerzy Dumowski, a sekretarzem kol. Bartłomiej Cieślak. Zostali wybrani jednogłośnie. Przewodniczący zebrania odczytał porządek zebrania, który został jednogłośnie zatwierdzony. Jednogłośnie zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania. Przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Mandatowej.

Wybrano jednogłośnie:
1. Komisja Uchwał i Wniosków
- Łukasz Borowski (przewodniczący)
- Waldemar Kamiński
- Mariusz Bojanowski
2. Komisja Skrutacyjna
- Ryszard Barański (przewodniczący)
- Michał Kuberski
- Tomasz Witkowski
3. Komisja Mandatowa
- Rafał Wysocki (przewodniczący)
- Krzysztof Janaszkiewicz
Przystąpiono do odczytania sprawozdań. Rozpoczął Prezes Koła Sławomir Skierski, który odczytał sprawozdanie z działalności Koła. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego odczytał kol. Ryszard Barański. Sprawozdanie Szkółki Wędkarskiej odczytał kol. Łucjan Małycha. Sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej odczytał kol. Rafał Wysocki. Kol. Jerzy Pufelski odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po odczytaniu sprawozdań przystąpiono do ich przegłosowania. Prezes Sławomir Skierski wraz z reprezentantem Okręgu Mazowieckiego kol. Tomaszem Młynarczykiem, przystąpił do ręczenia odznaczeń wędkarzom. Otrzymali je koledzy:
1. Srebrna odznaka
- Rafał Wysocki.
2. Odznaka „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”
- Robert Barański,
- Waldemar Kamiński,
- Łukasz Borowski,
- Przemysław Jarzyński.
Podziękowanie, w postaci koszulek imiennych z logiem koła, za czynny udział w życiu koła prezes Sławomir Skierski otrzymali koledzy: Stanisław Rólkiewicz, Zbigniew Miłek, Tadeusz Woźnicki, Ryszard Barański, Wojciech Skierski oraz Jarosław Maszerowski. Ogłoszona została 10 minutowa przerwa.

Skarbnik Koła Janusz Grudziński przedstawił preliminarz na rok 2016. Prezes Koła odczytał harmonogram imprez na 2016 rok. Preliminarz oraz harmonogram imprez zostały jednogłośnie zatwierdzone. Złożono wniosku pod adresem Zarządu Koła:
- Wniosek o poprawę spiętrzenia wody na rzece Sierpienicy;
- Wniosek o współpracę z lokalnymi mediami dotyczący Jeziórek.
Złożone wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. Na tym walne zgromadzenie sprawozdawcze zakończono.


Zarząd Koła PZW nr 120 Miejskiego "KASZTELAN"

Odsłony: 759